Виртуальная карта - русская версия
(откроется в новом окне или вкладке)

Описание карты
(откроется в новом окне или вкладке)

Скринкаст (обучающее видео) по работе с картой
(откроется в новом окне или вкладке)
: 5 минут, 5 Мб

Jugria néprajzi objektumainak térképe


read about...


Nézze meg a szkrinkasztot
(új ablakban nyilik meg, 5 perc, 5 mb)

 

Jugran kansatieteellisen kohtien kartta

read about...

Katsoa skrinkastta
(videota siitä, miten käytettään
karttaa-aueta uudessa ikkunassa,
5 minutiksi, 5 mb)

Jugria néprajzi objektumainak térképe

Turistáknak száant virtuális utazásunk, interaktiv térkép formájában van ábrázolva, mely az objektumok csoportjainak megfelelően több rétegből áll. Az objektumok úgy vannak kiválasztva, hogy a látogatók virtuális utazást tehessenek Jugria néprazi objektumaihoz, s hogy fel tudjanak készülni egy igazi utazásra.

A turistaút alapjául a Google Maps-ot választottuk, mivel ez a legteljesebben és legdinamikusabban fejlődő térképészeti információt közlő segédforrás. A térképhez látogató választhat, melyik alapháttér felel meg neki a legjobban: a települések nevét és a régiók határait tartalmazó térkép, a településeket az űrből ábrázoló képek vagy a ú.n. hibrid képek, azaz űrből készült felvételek, melyekre másodlagosan lettek rátéve a települések nevei és a régiók határai.

Az utazás elején az oldalunkra látogató egy Szibéria-térképre bukkan, melyekre rávittük Jugria illetve a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet néprajzi-turisztikai objektumait. Figyelem, a térkép több mint 100 (114) objektumot tartalmaz! Ahhoz, hogy a térképet használó látogató tájákozódni tudjon, az objektumok tematikusan vannak csoportositva, és minden csoport a térkép egy bizonyos rétegén van ábrázolva. Az „Objektumok csoportjai” c. mellékletre áttérve a látogató szabad kezet kap a térképen ábrázolt objektumok irányitásához. Arra is van lehetősége, hogy a térképen ábrázolt objektumok és területek léptékeit önmaga válassza meg, egészen az 1:10 000-ig (1 centiméternek 100 méter felel meg).

Ez projekt unikálisnak számit Oroszország azon régiói számára, melyek őrzik és fejlesztik néprajzi örökségüket, s ugyanakkor néprajzi-turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak.

A „Járási központok” nevű útmutató bejelöli a térképen Jugria ill. a Hanti-Manszijszki Körzet járási központjait. Ez elengedhetetlen feltétele a látogató első, a körzettel való ismerkedésének. Minden várost egy festői szépségű fénykép jelöl, és a látogatónak az az érzése, hogy Jugria fölött repülve le tud szállni a repülőgépről és be tud pillantani a városba.Tervbe van véve a jövőre fényképsorozatok kitétele a térképre, az illető város utazási irodáinak adataival.

A „Néprajzi útvonalak” nevű útmutató bemutatja Jugria, ill. a Hanti-Manysi Körzet területén található legérdekesebb néprajzi útvonalakat. Minden útvonalhoz tartozik leirás, fényképsorozat és utalás arra a Web-oldalra, amely az útvonal teljes leirását és a beutaló megrendelésének lehetőségét tartalmazza. Ez az útmutató állandóan bővül a körzet utazási irodáinak együttműködése révén. Bármelyik szervezet reklámozhatja saját néprajzi útvonalait szájtunkkon keresztül.

„A hantik és a manysik helyi csoportjai” nevű útmutatóo hasznosnak bizonyulhat néprajz iránt érdeklődő turista-utazók szempontjából. Itt szemléletesen van bemutatva Észak ősi népeinek, a hantiknak és a manysiknak a letelepedése. Ugyanitt informálunk a helyi népcsoportok sajátosságairól.Ez az útmutató több alegyséeget tartalmaz, hogy megkönnyitse az idelátogató dolgát: északi hantik, keleti hantik, déli hantik, manysik.

A „Néprajzi múzeumok” nevű útmutató térképen ábrázolja a körzet néprajzi múzeumainak elhelyezkedését és tartalmazza minden múuzeum leirását. Ad kontakt-információt is, néhány múzeum esetében pedig közli válogatott kiállitási tárgyaik fényképét is. Nemcsak a hantik és manysik, hanem a körzet orosz nemzetiségű óhitű lakosságának kulturális örökségét őrző múzeumokat is bemutatja. Minden múzeum részt vehet ennek az útmutatónak az összeállitásában, kibővitheti a múzeumát bemutató információkat fényképekkel, leirásokkal, hirekkel.

Nagyon fontosnak tekintjük a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet, ill. Jugria néprajzi objektumainak térképén a „Gyermek etnokulturális szálláshelyeket és központokat”.Itt érinkezik a felnövekvő nemzedék a még élő hagyománnyal, itt megy végbe az etnokulturális nevelés, itt adják át a gyerekeknek a világnézetet, nyelvet és viselkedési normákat. Együttműködést javaslunk az etnokulturális szálláshelyeknek: kérjük bővitsék információs anyagunkat.

A következő két útmutató exkluziv anyagot tartalmaz: unikális lehetőséget biztosit virtuális néprajzi körútra Jugriában, a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzetben.

A „Néprajz a térképen szférikus - gömbalakú - körkép alakjában” nevű útmutatóo lehetőséget nyújt néhány néprajzi objektum élethű megtekintésére.A szférikus körkép egy interaktiv fénykép 360 x 180 fokos szögben, amely az egyszerű fényképtől abban különbözik, hogy a látogatónak az az érzése, hogy ő is aktiv résztvevője, cselekvője a képen látottaknak. A néző vagy látogató az őt érdeklő objektumot részletesen meg tudja nézni a számitógép segitségével. Ő maga irányitja a filmfelvevő gépet a körképnek az őt érdeklő részére. A szférikus körképeket Jevgenyij Lisztyuk fényképész flash formátumban kéeszitette és a http://eugenli.narod.ru nevű szajton találhatók. Térképünkön két hanti-manszijszki múzeum gömbpanorámás képei teinthetők meg: A természet és az ember múzeumáé és a Szabadtéri téri Torum maa múzeum nyári és téli házáé. A gömbpanorámás képen látható objektumok a valóságnak megfelelően helyezkednek el a térkéepen. Van lehetőség a körzet más objektumainak szférikus körképeivel bőviteni oldalunkat.

A „Zenés néprajz a térképen” nevű útmutató népzenei felvételekkel, hangszeres jáatékkal ismerteti az oldalunkra látogatót (a nemzeti húros hangszer a szakviltape). Az ember érzése, mikor a körzet fölött száll: különös dallamok hangzanak fel. A látogatót informáljuk a hangszeres játék sajátosságairól is. E rész összeállitásához felhasználtuk Dmitrij Agejev unikális anyagát, „Az obi ugrok hangszeres zenéeje” cimű lemezét. Szajtunk zenei része külön érdekességnek számit a körzet határain túl, mivel ezeddig elérhetetlen anyagot tartalmaz. A hangszeres játéek a térképen a zene származáshelyéről hangzik. A kiválasztott hely miértjét magyarázzuk a hangszeres mű leirásánál. A zenei felvételek nem másolhatók át.

A következő térkép a „Körzet tájtöorténeti múzeumai”. A néprajzot bemutató múzeumok kerültek fel rá. Utalunk e múzeumok unikális kiállitási tárgyaira, megtalálhatók kontakt-koordinátáik. Megtekinthető több múzeum kiállitási tárgyainak fotósorozata is.

A legutólsó térkép a Történelmi-kulturális örökség emlékeinek van szentelve. Itt található Jugria, a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet történelmi-kulturális örökségének legfontosabb emlékeire és azok elhelyezkedéséére vonatkozó információ. A térkép több pontjáról részletes leiráast és fényképsorozatot közlünk. Jugria történelmi-kulturális öröksége megőrzésének koncepciója nemcsak egyes emlékművek, hanem az örökség egészének megőrzéesére irányul. Ebbe beletartoznak mind maguk az objektumok, mind közvetlen környezetük, és az ember is, mint ennek az öorökségnek a birtokosa. Ezért felderitésre vár a kulturális örökség összességében: a népi kultúra emlékei, a hagyományok, a kézműipar- és iparágak, a városok és falvak létrejötte, a letelepedés rendszere, az etnokulturális környezet, a kultúrtáj.

Van a térképen a valóságban eddig még nem létező virtuális néprajzi útvonal is. A kazimi istennő nyomaiban nevet viselő virtuális utazás a látogatót a kazimi istennőről szóló legendákkal ismerteti meg. A kazimi istennő útját az Ob torkolattól a felső folyószakasztól kezdte Kazim és Numto irányába és útja közben védőszenteket, ismertetőjeleket hagyott. Az istennő útját ábrázolja a térkép.

Jugria néprajzi objektumainak virtuális térképe az internet-projektek korszerű követeléseinek megfelelően készült. Célunk elsősorban az, hogy biztositsuk az érdeklődő látogatók részvételét eme segédeszköz fejlesztésében. Ennek megfelelően a látogatók kommentálhatják a térképen jelölt objektumok mindegyikét, és magát a térképet is. A látogatók megjegyzései alapján kibővitett információt fogunk adni az objektumokról. A bejelentkezők mindegyike új információval bővitheti ki a térképet újabb objektumokról vagy turistautakról.Ilyenténképpen Jugria néprajzi objektumainak térképe szociális internet-projektet képvisel, amely arra irányul, hogy valósághű elképzelést adjon a körzet néprajzi-turisztikai objektumairól, s hogy lehetőséget nyújtson az adatok kibővitésére vagy megváltoztatására.

Oktató videofilmünk (szkrinkaszt) a néprajzi objektumok virtuális térképének használatát mutatja be. Ötperces film demonstrálja a térkép alapfunkcióit, a megtekintés és a használat módjait.

Ha van olyan objektum, melyet szivesen felvinnének a térképre, irjanak a következő cimre: ugra@etnic.ru.

A virtuális utazás tervezetét Jugria vagyis a Hanti-Manysi Nemzetiségi Körzet Kormányzói Pályázata finanszirozza. Részletes információ a következő cimen található: http://www.etnic.ru/nomadic/tour/.

 

 

(с) Etnic.ru. При поддержке Губернатора Ханты-Мансийского автономного о круга - Югры. 2008.